WILANOWSKA  /  09 / 2014

Projekt osiedla powstał w pracowni JEMS Architekci / www.jems.pl /. Jako współautorzy oraz członkowie zespołu projektowego braliśmy czynny udział we wszystkich fazach projektu oraz nadzorach autorskich podczas realizacji inwestycji.

Inwestycja składa się z 2 niezależnych osiedli bezpośrednio ze sobą sąsiadujących i była przeprowadzana etapami. W obydwu zespołach znajduje się ponad 450 mieszkań o różnej wielkości oraz lokale usługowe dostępne od strony przestrzeni publicznych. Pod częścią mieszkalną znajduje się jeden poziom garażu służący mieszkańcom. Na części dachów zlokalizowano tarasy dostępne z mieszkań położonych poniżej.
Na zespół składają się budynki siedmio, pięcio oraz czterokondygnacyjne. Najwyższe zostały umiejscowione przy ulicy Wilanowskiej; najniższe - od strony potoku i terenów zielonych połozonych na tyłach założenia.