CHYBY  /  07 / 2014

Projekt zakładał budowę 10 domów jednorodzinnych w malowniczej okolicy Poznania, w bliskim sąsiedztwie jeziora Kierskiego. Układ zwartej zabudowy po obu stronach drogi nawiązuje do dawnych układów zabudowy ulicowej - odpowiada równocześnie na zapisy zawarte w Planie Miejscowym. Proste formy budynków z dwuspadowymi, symetrycznymi dachami pomagają zapanować nad przestrzenią. Kierunek kalenic wynika z najkorzystniejszej relacji połaci do słońca, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości zlokalizowanych na nich paneli fotowoltanicznych. Taki układ dachów był pierwszym krokiem w kierunku budownictwa energooszczędnego - założenia Inwestorskiego. Konstrukcja ścian i dachów oparta jest na systemie paneli kompozytowych SIP - zakłada się ich pełną prefabrykację oraz docelowy montaż budynków na działce.

Projekt wnętrz doskonale pasuje do charakteru bryły. Autorzy projektu wnętrz Pracownia EV Architects.

Projekt ogrodu wykonał i nad jego realizacją czuwał Menno Landstra

Docelowo zaprojektowano 5 budynków mniejszych po ok. 200m2 na działkach ok. 1000m2 oraz 5 większych po ok. 260m2 na działkach o powierzchni powyżej 2000m2.

Proste formy budynków ma uzupełnić mała architektura w połączeniu z zaprojektowaną zielenią przedogródków. W ten sposób przestrzeń wewnętrznej ulicy ma pełnić dodatkową funkcję - miejsca gdzie, mamy nadzieję, będą spotykać się mieszkańcy.

Zakłada się uzyskanie współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,13 , co redukuje energetyczne na ciepło poniżej 40kwh/m2/rok. Projektowane są okienne zestawy trójszybowe o współczynniku 0,8. Budynki zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną oraz podtynkowy system grzewczo-chłodzący.