WARMIŃSKA  /  02 / 2018

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białymstoku