NIEDŹWIEDZIA  /  11 / 2018

Inwestor planuje zakończyć realizację w I kwartale 2019